X
تبلیغات
زولا

کشورهای آفریقایی 

اریتره 

مساحت این کشور 144/121 کیلومتر مربع است و جمعیت آن 000/787/3 نفر است که از تعداد 50 درصد مسلمان و 48 درصد مسیحی هستند.   

الجزایر 

مساحت این کشور 741/381/2 کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 000/354/33 نفر است اسلام دین رسمی و 7/99 درصد مسلمان هستد. 

بورکینافاسو

 مساحت این کشور 200/274 کیلومتر مربع است و جمعیتد آن 000/558/13 نفر است. مسلمانان این کشور 6/48 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که اکثریت را در این جامعه دارا هستند. 1/34 درصد عقاید سنتی و 7/16 درصد نیز مسیحی هستند. 

تانزانیا 

مساحت تانزانیه 087/945 کیلومتر مربع و جمعیت آن 000/445/37 نفر است 35 درصد مردم پیرو دین اسلام، 35 درصد پیرو عقاید سنتی و 30 درصد مسیحی هستند. 

تونس 

مساحت این کشور 610/163 کیلومتر مربع و جمعیت آن 000/141/10 نفر می باشد. نژاد اصلی آن را عرب 4/96 درصد و بربرها 4/1 درصد تشکیل می دهند و بقیه از سایر نژادها هستند.9/98 درصد مردم مسلمان هستند. زبان رسمی عربی بوده و زبان فرانسه نیز در آن رواج دارد. 

جیبونی 

مساحت جیتونی 200/23 کیلومتر مربع و جمعیت آن 000/487 نفر است. نژاد مردم جیبونی 46 درصد سومالیایی، و 4/35 درصد عفار و 11 درصد نیز عرب هستند. 1/94 درصد مردم پیرو دین اسلام هستند. 5/4 درصد نیز مسیحی هستند. 

چاد 

مساحت این کشور 000/284/1 متر مربع و جمعیت آن 000/944/9 نفر است. نژاد مردم چاد سارا، عرب، مایوکبی و ... است. 1/59 درصد مردم این این کشور مسلمان و 8/22 درصد مسیحی و 17 درصد نیز پیرو عقاید سنتی هستند. 

منبع : جامعه شناسی کشورهای اسلامی از دکترسعید مدنی